Biblioterapia

PSONI Zamość

Biblioterapia

To zamierzone oddziaływanie na uczniów poprzez czytanie, słuchanie  odpowiednio dobranych książek, opowiadań, wierszy, słuchowisk.
Terapia ma na celu kształtowanie właściwych postaw u uczniów, uczy prawidłowych reakcji  w trudnych sytuacjach, pracy nad sobą, samoakceptacji, daje szansę zaistnienia  w grupie i nabrania wiary w swoje możliwości i umiejętności, wpływa pozytywnie na emocjonalne stany uczniów. Wzbogaca mowę bierną i czynną, rozwija wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć.

Wykorzystane teksty literackie w biblioterapii są również inspiracją w zakresie aktywności twórczej uczniów, w postaci różnorodnych zajęć integracyjnych, plastycznych, ruchowych, praktyczno-technicznych, relaksacyjnych.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI