Uczestnicy

PSONI Zamość

Uczestnikami ośrodka są dzieci i młodzież od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia korzystający z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjnych. Uczniowie grup rewalidacyjno-wychowawczych to dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, natomiast uczniowie grup edukacyjnych - z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz chorobami sprzężonymi (zgodnie rozporządzeniem MEN; uczniowie niesłyszący, słabo słyszący. niewidomi i słabo widzący , z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z nich konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia:

  • samoobsługa;
  • umiejętność komunikowania się;
  • umiejętności społeczne
  • umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI