Formy i metody rehabilitacji

PSONI Zamość

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje swoje zadania poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W placówce prowadzona jest także rehabilitacja lecznicza i psychologiczna. Głównym celem oddziaływań terapeutycznych jest przygotowanie uczestników do możliwie niezależnego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz podjęcia zatrudnienia. Organizowane są wyjazdy do placówek użyteczności publicznej, wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek wtz, na konkursy, imprezy sportowe, artystyczne, do kina, do kawiarni, na zakupy. Uczestnicy wyjeżdżają na wycieczki, imprezy plenerowe, biorą udział w spotkaniach okolicznościowych. Prezentują swoje wytwory na kiermaszach, wystawach i konkursach. Celem jest jak największe usamodzielnienie młodzieży.

Osoba niepełnosprawna jest włączana we wszystkie dostępne przejawy życia społecznego. Poprawia się w ten sposób komunikacja z otoczeniem, zwiększa się otwartość i umiejętność współpracy.
Image
W ramach rehabilitacji prowadzi się:

1. Zajęcia przygotowujące do życia w środowisku społecznym
2. Zajęcia rozwijające umiejętności życia codziennego
3. Zajęcia rozwijające psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy
4. Zajęcia prowadzone w poszczególnych pracowniach

Rehabilitacja zawodowa odbywa się w grupach terapeutycznych poprzez terapię zajęciową. Każda grupa ma określony profil dostosowany do zainteresowań uczestników, którzy nabywają i realizują rehabilitacja zawodową poprzez wyposażanie uczestników w umiejętności i nawyki związane z pracą.

5. Rehabilitacja psychologiczna. Obejmuje:
  • Poradnictwo
  • Zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalnym
  • Sytuacje kryzysowe
  • Problemy w codziennym współżyciu
  • Obserwację w grupach, ocenę relacji uczestników z instruktorami terapii
  • Dokumentację psychologiczną, opinie
  • Współpracę z rodzicami - konsultacje indywidualne informacyjne, wspierające oraz pogadanki pedagogizujące)

6. Rehabilitacja lecznicza wspiera terapię zajęciową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej. Dysponujemy całym szeregiem ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykalnych i hydroterapii.
Image
Celem rehabilitacji leczniczej jest poprawa sprawności ruchowej, ogólnej wydolności organizmu oraz zniesienie dolegliwości bólowych poprzez zwiększenie siły, masy mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchów w stawach, poprawie koordynacji ruchowej, zmniejszenie napięcia mięśniowego, na to wszystko wpływają kompleksowe oddziaływania kinezyterapii. Podopieczni zainteresowani tenisem stołowym korzystają dwa razy w tygodniu z możliwości grania pod kontrolą fizjoterapeuty. Raz w tygodniu chętne osoby uczestniczą zajęciach na krytej pływalni, gdzie min. uczą się pływać.
Image
7. Muzykoterapia jest ważną formą rehabilitacji, która umożliwia naukę relaksacji, odreagowywanie napięć i emocji, integrację grupy we wspólnym muzykowaniu i zabawach rytmicznych. Muzyka stymuluje zaburzone funkcje i uwrażliwia na wartości artystyczne. W ramach muzykoterapii funkcjonuje grupa wokalna "Meteor", która może poszczycić się licznymi osiągnięciami nie tylko w naszym regionie ale również i poza.

Młodzież ma możliwość uczestniczenia również w zajęciach teatralnych, które rozwijają wachlarz przeżywanych emocji, empatię, wyzwalają poczucie własnej wartości.
Image
8. Współpraca z rodzicami. Istotną rolę w przebiegu rehabilitacji uczestników odgrywa współpraca z rodzicami. Bardzo ważnym zadaniem rodziców jest utrzymanie i utrwalanie efektów terapii prowadzonej w warsztacie. Aby to było możliwe rodzice muszą posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie radzić sobie z problemami ich niepełnosprawnych dzieci. Warsztat umożliwia rodzicom zdobycie takiej wiedzy poprzez organizowanie spotkań pedagogizujących, w których udział bierze psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, instruktorzy terapeuci.
Image
Rodzice uczestniczą w imprezach okolicznościowych, rajdach, turnusach, wycieczkach co umożliwia wymianę doświadczeń oraz udział we wspólnej rodzinnej zabawie

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI