Grupy terapi zajęciowej

PSONI Zamość

Rehabilitacja zawodowa

Wprowadzenie do rehabilitacji zawodowej odbywa się w grupach terapeutycznych poprzez terapię zajęciową. Każda grupa ma określony profil dostosowany do zainteresowań uczestników, którzy realizują rehabilitację zawodową poprzez przyswajanie umiejętności i nawyków związanych z pracą.

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są wyjścia do placówek użyteczności publicznej, kina, kawiarni, na zakupy. Uczestnicy wyjeżdżają na wycieczki, imprezy plenerowe, biorą udział w spotkaniach okolicznościowych, w imprezach sportowych, artystycznych. Uczestnicy prezentują swoje prace na kiermaszach, wystawach i konkursach.
Gospodarstwo domowe

Zadaniem grupy gospodarstwa domowego jest przygotowanie posiłków prostych i bardziej złożonych z uwzględnieniem zasad prawidłowego żywienia oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy kontynuują naukę operowania przyborami odpowiednio dobranymi do danej czynności, uwzględniając dobór narzędzi i produktów. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności takie jak: estetyczne nakrywanie stołu, obróbka wstępna warzyw i owoców, gotowanie, smażenie, pieczenie, umiejętności obsługi sprzętu kuchennego i pralki. W wolnym czasie od zajęć kuchennych rozwijają zainteresowania manualne.

WTZ GRUPA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Tkactwo – plastyka

Założeniem pracy w grupie tkacko – plastycznej jest kształcenie umiejętności twórczych, rozwijanie wyobraźni i poczucie estetyki. Uczestnicy zapoznają się z technikami tkackimi, splotami makramowymi oraz plastycznymi min. decoupage, powertex, malowanie na płótnie. Poprzez rozwój procesu twórczego uczestnicy kształtują odpowiednie zastosowanie technik i wykonywanie przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych, artystycznych. Uczą się projektowania, tworzenia kompozycji z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów i narzędzi oraz modelowania w masach plastycznych.

WTZ GRUPA TKACKO-PLASYCZNA

Poligrafia

Głównym celem działania grupy jest rehabilitacja społeczno-zawodowa ukierunkowanana na wyuczenie czynności zgodne ze zdolnościami i możliwościami intelektualno-fizycznymi każdej z osób.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest poprawa, bądź utrzymanie posiadanej samodzielności wykonywania czynności zarówno samoobsługowych, jak i technicznych zgodnych z profilem pracowni. Ze względu na zróżnicowany poziom procesu percepcji poszczególnych osób, podczas zajęć w grupie są wykorzystywane takie pomoce, metody i techniki, które zainteresują, zaangażują, jak również ćwiczą procesy poznawcze: pamięć, uwaga, emocje. W związku z powyższym uczestnicy wykonują czynności zarówno te łatwe, jak i trudniejsze, np.: kolorowanie na papierze postaci, rzeczy, wyklejanie kolaży papierem, bibułą, kolorowanie w aplikacjach komputerowych, układanie różnego rodzaju puzzli papierowych, puzzli w aplikacjach internetowych, a także drewnianych i metalowych elementów tworzących dość skomplikowane mechanizmy, układanie różnych form z kulek magnetycznych, wycinanie i składanie szablonów z papieru, wyklejanie motywów artystycznych tzw. haftem krzyżykowym, wypalanie motywów rysunkowych na drewnie, edukacja i zabawa za pomocą gier komputerowych, wykonywanie okazjonalnych termonadruków na kubkach, koszulkach, elementach metalowych, szklanych, drewnianych, bindowanie dokumentów, albumów, wykonywanie kopert, opakowań, toreb papierowych, laminowanie zdjęć, dyplomów itp. Niezbędna jest tutaj nauka posługiwania się w podstawowym zakresie takim sprzętem, jak: gilotyna do cięcia papieru, folii, tablica do bigowania, laminarka, bindownica mechaniczna i elektryczna, wypalarka, prasa do termotransferu, komputer, kopiarka. Podczas zajęć w pracowni niezbędne jest tworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery, rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, pomocy bardziej potrzebującym kolegom.
 

WTZ GRUPA POLIGRAFICZNA

Krawiectwo

Celem zajęć grupy krawieckiej jest doskonalenie umiejętności szycia zarówno techniką ręczną jak i maszynową. Uczestnicy w pracowni uczą się posługiwania podstawowymi akcesoriami krawieckimi, zastosowania przyborów i narzędzi pomocnych do wykonywania prac, obsługi maszyny do szycia i maszyny overlock. Uczą się estetycznego wyszywania ręcznego za pomocą haftu krzyżykowego oraz ściegów ozdobnych, przez co kształtują swoją cierpliwość oraz wyobraźnię. W ramach zajęć uczą się czynności prania i prasowania gotowych prac, a także materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.

WTZ GRUPA KRAWIECKA
Stolarstwo

W grupie stolarskiej uczestnicy zapoznają się z różnymi narzędziami stolarskimi i uczą się prawidłowego ich używania, zapoznają się z gatunkami drewna oraz prostymi formami i metodami jego obróbki. Wykonują przedmioty użytku codziennego oraz elementy dekoracyjne. Zajmują się renowacją mebli użytkowych w warsztacie oraz drobnymi naprawami. Uczestnicy pracujący w grupie stolarskiej nabywają umiejętności poprzez rozwijanie dokładności, staranności oraz dbałości o narzędzia pracy i powierzony materiał. Szczególny nacisk kładziony jest na przestrzeganie przepisów BHP. Wyrabiane jest poczucie piękna i estetyki, kształtowana jest wyobraźnia przestrzenna. Grupa stolarska zajmuje się także wikliniarstwem poprzez wykonywanie prostych elementów dekoracyjnych i użytkowych.

WTZ GRUPA STOLARSKA
Ceramika

Celem grupy ceramicznej jest samodzielne przygotowanie przedmiotów użytecznych i dekoracyjnych poprzez lepienie i modelowanie w glinie. Rozwijana jest sprawność manualna, koordynacja wzrokowo – ruchowa i motoryka ręki. Uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami pracy w tworzeniu wyrobów ceramicznych, uczą się przygotować potrzebny materiał i narzędzia oraz przygotować stanowisko pracy. Praca w glinie wdraża do samodzielnej pracy twórczej i daje poczucie niezależności.

WTZ GRUPA CERAMICZNA

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI