Informacje

PSONI Zamość

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1993 roku i działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Obecnie w warsztacie jest 52 uczestników pracujących w 8 grupach terapeutycznych: poligraficzna, tkacko-plastyczna, gospodarstwa domowego - 2, krawiecka - 2, ceramiczna, stolarska.

Głównym celem WTZ jest rehabilitacja w sferze zawodowej i społecznej, maksymalne usprawnienie jego uczestników oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ponadto uczestnicy korzystają z rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, pomocy medycznej i psychologicznej.

Kierownikiem warsztatu jest mgr inż. Marian Kondrat.

Kontakt
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Gen. Orlicz - Dreszera 14
22-400 Zamość

Sekretariat
tel. 84 638 86 22

Kierownik
tel. 84 638 86 23
email: [email protected]

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI