Pracownicy i uczestnicy

PSONI Zamość

Koordynator projektu – Beata Wojczuk

Specjalista ds. finansowo-księgowych – Joanna Czuba

Trenerzy - Marta Dadia, Agnieszka Łoza, Katarzyna Pęk, Wioleta Krukowska, Joanna Szust.


Projekt obejmuje wsparciem 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami w wieku od 16 roku życia, realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz osoby będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej zamieszkujących gminy powiatu zamojskiego. Każdy uczestnik Mieszkania posiada Indywidualny Program Działania.

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI