Koordynator projektu
Marcin Małecki

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Maścibroda

Oligofrenopedagog
Beata Murmydłowska

Oligofrenopedagog
Radosław Teterycz

Psycholog
Aleksandra Brzozowska

Fizjoterapeuta
Izabela Plaskota

Opiekun
Iwona Marek

Opiekun
Katarzyna Skotnicka

Opiekun
Edyta Murmydłowska

Opiekun
Małgorzata Siek

Opiekun/Sprzątaczka
Jadwiga Fiedurek

Pracownik gospodarczy
Rafał Swaczyna

Kierowca
Łukasz Wołoch

Rafał Swaczyna

Radosław Teterycz