Komunikacja alternatywna AAC

PSONI Zamość

Komunikacja alternatywna ACC

czyli wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

To wszelkie działania, których celem jest usuwanie niepowodzeń komunikacyjnych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Systemy AAC mogą być budowane ze znaków graficznych (piktogramy, PCS, obrazki, symbole, litery), znaków manualnych (np. gesty) lub tzw. znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów, części przedmiotów przytwierdzonych na specjalnych podkładkach). AAC polega na tworzeniu we współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka indywidualnego systemu komunikacji potrzebnego do funkcjonalnego porozumiewania się z otoczeniem. Wygląd pomocy do AAC jest zawsze ściśle uzależniony od indywidualnych cech danego dziecka, jego predyspozycji, umiejętności i osobistych preferencji. AAC pozwala na wyrażania siebie, na zyskanie większej podmiotowości i wpływu na własne życie. Ułatwia dziecku podejmowanie decyzji i informowanie o niej otoczenia, a także wybieranie preferowanych przedmiotów czy aktywności. Daje możliwość większej niezależności i ekspresji siebie w kontakcie z innymi.

W OREW wykorzystujemy różne formy Komunikacji Alternatywnej

i Wspomagającej (AAC). Szukamy dla każdego z naszych wychowanków, który
nie mówi lub ma duże problemy z komunikacją werbalną, właściwego dla niego sposobu porozumiewania się z otoczeniem. W zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych wychowanków doskonalimy porozumiewanie się za pomocą: gestów naturalnych, konkretnych przedmiotów, gestów MAKATON, symboli Mówik, wykorzystujemy także tablety z oprogramowaniem Mówik oraz różnego typu komunikatory.

Umożliwienie naszym wychowankom korzystania z AAC pozwala im na:

  • dokonywanie wyborów,
  • wyrażanie swoich potrzeb i opinii,
  • wzrost aktywności komunikacyjnej i poznawczej,
  • bycie bardziej samodzielnym i niezależnym

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI