Metoda Dr Gruszczyk Kolczyńskiej

PSONI Zamość

Metoda Dr E. Gruszczyk Kolczyńskiej

Rozwija zdolności umysłowe dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.
Wg metody najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które stanowią budulec do tworzenia pojęć i umiejętności. W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci.

Specjalnie skonstruowany blok programowy, zawiera treści kształtujące odporność emocjonalną oraz  tworzy warunki do pełnego rozwoju możliwości umysłowych. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju.

Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej.
Image

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI