Rehabilitacja

PSONI Zamość

Rehabilitacja

W skład tradycyjnej rehabilitacji leczniczej stosowanej w OREW wchodzi kinezyterapia gdzie stosowane są  ćwiczenia bierne, redresyjne, czynne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem, oddechowe, koordynacji i równowagi, sprawności manualnej,  gimnastyka korekcyjna, nauka lokomocji, gry i zabawy ruchowe, masaż leczniczy. W gabinetach fizykoterapeutycznych wykonywane są następujące zabiegi: Sollux, kwarcówka, laser, Vioform, pole magnetyczne, terapię energotonową, elektrostymulację, galwanizację, jonoforezę, diadynamik, prądy interferencyjne, prądy Traberta, prądy TENS, ultradźwięki, głęboką oscylację – Hivamat 200, krioterapię. Do hydroterapii wykorzystujemy wirówkę do kończyn górnych, wirówkę do kończyn dolnych i matę do kąpieli perełkowej.
       
Pracujemy również metodami które pozwalają szybciej osiągnąć oczekiwane rezultaty,  dostosowane są one do indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków, m.in. :


Integracja Sensoryczna - zaliczana jest do metod neurorozwojowych, oddziałujących na rozwijający się układ nerwowy. Jest to rejestrowanie, organizacja, selekcja, przetwarzanie informacji odbierany przez układy zmysłów z własnego ciała i środowiska zewnętrznego oraz reagowanie na nie w sposób, dający możliwość wpływania na otoczenie, modyfikowania go i adaptowania do własnych potrzeb.  


NDT – Bobath – głównym celem Koncepcji NDT – Bobath jest zmiana jakości życia pacjenta poprzez rozwiązywanie jego problemów ruchowych, problemów komunikacji, uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład leczącego zespołu z uwzględnieniem stanowiska opiekunów dziecka.


PNF – podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.


Metoda TheraSuit – metoda TheraSuit  służy do leczenia dla dzieci z Porażeniem Mózgowym . Jest ona  zindywidualizowanym intensywnym program rehabilitacyjnym mającym na celu rozwój siły i funkcji  (niezależności w codziennych czynnościach – czworakowanie, chodzenie, samoobsługa).


Terapia czaszkowo – krzyżowa – to odłam osteopatii, często nazywany osteopatią kranialną.  Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu punktów w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej oraz kości krzyżowej. Terapia czaszkowo – krzyżowa jest terapią powięzi, za jej sprawą następuje rozluźnienie struktur łączno – tkankowych, których napięcie może powodować kłopoty zdrowotne, zarówno somatyczne, jak i emocjonalne.

 
Kinezjotaping –  metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Kinezjotaping skuteczny jest w terapii problemów stawowych i mięśniowych. Bazuje na kinezjologii i zdolnościach organizmu do samoleczenia.

 
Wyłącznie długotrwała , ciągła, systematyczna i kompleksowa rehabilitacja może doprowadzić do możliwie najwyższego stopnia sprawności motorycznej naszych pacjentów.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI