Stymulacja polisensoryczna

PSONI Zamość

Stymulacja polisensoryczna

to metoda wielozmysłowa obejmującą swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane oddziaływania na zmysły mają je aktywizować i podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie.

  1. zmysł dotyku: to masowanie całego ciała, pocieranie dłoni przedmiotami o różnorodnej fakturze, wielkości, twardości i kształcie, przesypywanie materiałów sypkich np. piasku, ziaren zbóż, zabawy w wodzie, manipulowanie masą solną, plasteliną, ciastoliną.
  2. zmysł węchu: wąchanie artykułów spożywczych, rozpoznawanie zapachu oliwki przed masażem, mydła przed myciem i innych zapachów np. kosmetyków.
  3. zmysł smaku: smakowanie potraw, rozpoznawanie pokarmów na podstawie smaku, różnicowanie smaku słodkiego, kwaśnego, słonego, gorzkiego.
  4. narząd wzroku: dostarczanie bodźców wielobarwnych (wystrój sali, środki dydaktyczne), rozpoznawanie osób, zwierząt i przedmiotów na obrazkach, rozpoznawanie kolorów; przedmiotem o intensywnym kolorze (np. czerwony, różowy) przesuwanym w polu widzenia dziecka, wodzenie wzrokiem za światłem latarki, obserwacja kolorowych świateł o różnym natężeniu.
  5. narząd słuchu: słuchanie szelestów, szumów, dźwięków wydawanych przez ludzi, zwierzęta, przedmioty, rozróżnianie ich, lokalizowanie źródła dźwięku, słuchanie dźwięków instrumentów muzycznych.

„Poranny Krąg” – stymulacja polisensoryczna według pór roku

„Poranny Krąg”  jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Metoda ta zakłada, że polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszy sposobem przekazywania cennych informacji o tym, co nas otacza i że najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury.

Każda pora roku w „Porannym Kręgu” niesie ze sobą inne zapachy, smaki, wrażenia wzrokowe i słuchowe oraz termiczne.  W „Porannym Kręgu” to obecna za oknem 
i w kalendarzu pora roku narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe oraz termiczne.

Stosowanie, podczas tych zajęć różnorodnych bodźców jest jednak tylko środkiem do celu, jakim jest spotkanie nauczyciela z wychowankami oraz wychowanków ze sobą nawzajem. Głównym celem jest bowiem budowanie u wychowanków poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych, pobudzających zmysły do działania.

Aby było to możliwe podczas zajęć tworzymy odpowiedni klimat. Służy temu utworzenie kręgu, ciepły nastrój panujący w sali, zapalenie świecy, znajomy zapach, czyli rytuał, którego reguły są dobrze znane.  Metoda ta jest cenna też z tego względu, że formą zajęć jest spotkanie grupowe, które umożliwia kontakt z rówieśnikami. Jej przebieg nakłania uczestników do czekania na swoją kolej, co pozwala na odbieranie wrażeń płynących

z przebywania z innymi wychowankami, obserwowania ich w takiej samej sytuacji, w tym samym działaniu, zainteresowania ich ruchami, gestami czy mimiką. Niewątpliwie jest to korzystne dla naszych wychowanków, gdyż umożliwia im bycie  w grupie, ale zarazem nie pozbawia indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

„Poranny Krąg” to zajęcia, które u osób z niepełnosprawnością intelektualna przyczyniają się do rozwoju zmysłów, a także dobrych relacji nie tylko
z prowadzącym zajęcia, ale także z innymi uczestnikami. A co najważniejsze –  dają im radość.

Galeria

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI