Terapia ręki

PSONI Zamość

Terapia ręki

polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców, manipulacji nimi mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań.

Główną rolą jest poprawa funkcjonowania ręki i wykonywania płynnych ruchów, czyli:
  • zdolności trzymania przedmiotu (odruch chwytu),
  • zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki)
  • zdolności manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku).

Terapia ręki to doskonalenie motoryki małej, która zajmuje się doskonaleniem sprawność rąk co decyduje o poziomie funkcjonowania  człowieka, ponieważ ręka odpowiada za wiele funkcji. A jeśli zadbamy o sprawne ręce, dzieci w przyszłości potrafić będą wykonać większość czynności, co sprawi, że  będą niezależni od innych nawet gdyby poruszały się na wózku.

Do najważniejszych celi Terapii ręki możemy zaliczyć:
  • naukę i doskonalenie samodzielności i niezależności w czynnościach samoobsługowych
  • poprawę i doskonalenie motoryki małej, związanej z precyzyjnymi ruchami dłoni i palców w tym także poprawa ogólnej sprawności ruchowej całej ręki
  • poprawę koordynacji pomiędzy obiema rękoma, jak również doskonalenie koordynacji oko-ręka
  • naukę i doskonalenie  prawidłowego chwytu palcami, całą dłonią
  • dostarczanie wrażeń dotykowych różnych faktur, struktur i kształtów, nauka i doskonalenie ich rozpoznawania
  • naukę koncentracji u dziecka, w tym również wydłużanie czasu skupienia uwagi na podejmowanej czynności.

Galeria

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI